_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại TÌNH YÊU CHÁNH PHÁP
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa LONG KHÁNH – tỉnh Bình Dương
Ngày 01.12.2013 (29.10 – Quý Tỵ)
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***