Pháp âm “Tình Yêu Mù Quáng” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 22 tại Tu Viện Tường Vân ngày 28/10/2012 (14/09/Nhâm Thìn)

Download MP3