Bài pháp âm Tôn Giả Ca Chiên Diên do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu thứ 59

Tôn Giả Ca Chiên Diên – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 2 votes