Bài pháp âm Tôn Giả Kiều Trần Như do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 71

Tôn Giả Kiều Trần Như – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 2 votes