Bài pháp âm Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 60

Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp – Thích Thiện Thuận
3 (60%) 2 votes