Bài pháp âm Tôn Giả Mục Kiền Liên do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Tôn Giả Mục Kiền Liên – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 2 votes