Bài pháp thoại Tôn Giả Ưu Ba Ly do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 62

Tôn Giả Ưu Ba Ly – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote