Biểu đồ Kinh Điển Nam Truyền

Hội kinh văn Pali (Định nghĩa)

Ngôn ngữ Pali

Quy ước trích dẫn Kinh Điển Nam Truyền

Kinh Pali được khắc trên lá cây Palm

Tổng Quan Kinh Điển Nam Truyền (Pali)
3 (60%) 2 vote[s]