Bài pháp thoại Trả Nợ Tình Xa do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành, P. Linh Đông – Q. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá