Bài pháp âm “Trái Đất Này Là Của Chúng Ta” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 03/04/2011 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3

Đánh giá