Bài pháp thoại: Trăm Năm Hạnh Phúc do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Độ, Hà Tĩnh, ngày 26/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7062,Tram-nam-hanh-phuc.tsph