Trang Tử Tâm Đắc

Tác giả: Yu Dan

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2012

Giọng đọc: Hồng Hà