Bài pháp thoại: Tránh Xa Sáu Cửa Ngõ Bại Vong do Thượng Toạ Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh, TP. HCM, ngày 01/10/2012 – Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6970,Tranh-xa-6-cua-ngo-bai-vong.tsph – wWw.TuSachPhatHoc.Com