Thầy Nhật Từ giảng tại trường hạ TX Trung Tâm, ngày 23/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5516,Tri-benh-ma-nhap.tsph

Trị bệnh ma nhập – phần 1/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá