Triết lý Phật giáo qua các Phật tích Ấn Độ và Nepal – Thích Nhật Từ. TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 16/10/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6586,Triet-ly-Phat-giao-qua-cac-Phat-tich-an-do-va-Nepal.tsph

Triết lý Phật giáo qua các Phật tích Ấn Độ và Nepal – Thích Nhật Từ
Đánh giá