Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Quan Âm – Đồng Tháp nhân lễ khởi công tượng đài Quan Âm 32m, ngày 10/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5293,Triet-ly-Quan-am-Dieu-Thien.tsph

Triết lý Quan Âm Diệu Thiện – Thích Nhật Từ
Đánh giá