Triết lý về đôi dép: Quan niệm Phật giáo về hạnh phúc lứa đôi – Thích Nhật Từ . Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 06-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1808,Triet-ly-ve-doi-dep-Quan-niem-Phat-giao-ve-hanh-phuc-lua-doi.tsph

Triết lý về đôi dép: Quan niệm PG về hạnh phúc lứa đôi – Thích Nhật Từ
Đánh giá