Trở Về Cát Bụi – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội TânHiệp – Tỉnh Bình Phước, ngày 06/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4819,Tro-Ve-Cat-Bui.tsph

Trở Về Cát Bụi – Thích Nhật Từ
Đánh giá