Trọng tâm của phát triển bền vững – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đại Tòng Lâm, BRVT, ngày 09-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1923,Trong-tam-cua-phat-trien-ben-vung.tsph