Bài pháp thoại Trư Hoà Thượng do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức (Regina SK) ngày 10.2.2019

video