Thầy Nhật Từ giảng tại trường hạ Tổ đình Thiên Thai – Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 13/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5510,Tru-tri-trong-thoi-hien-dai.tsph