Thích Nhật Từ
»Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, ngày 30/03/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-truong-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh-huyen-trang-ve-kinh-dien-dai-thua-cua-phat-giao-viet-nam—30033014/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com

Trưỡng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: Huyền Trang về kinh điển đại thừa – Thích Nhật Từ
Đánh giá