Bài pháp thoại Từ Bi Và Trí Tuệ do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Quan Âm (TT. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 03/04/2018