Bài pháp thoại Tư Cách Của Một Người Thầy do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại trường Hạ Ni 2014 Chùa Bửu Trì (Q. Nhinh Kiều, TP. Cần Thơ)

Đánh giá