Bài pháp âm Tư Cách Của Vị Thầy do ĐĐ giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 6/2015

Đánh giá