Bài pháp thoại Tu Chi Cho Khổ Vậy? do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thiện (Quận 12 – HCM), ngày 21-10-2018

Download MP3

Tu Chi Cho Khổ Vậy? – Thích Phước Tiến
4.2 (84.55%) 22 votes