Pháp thoại Tu Để Làm Gì được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Đăng Khoa (Phường Thanh Tuyền, Tp. Phủ LÝ, Tỉnh Hà Nam) ngày 20/04/2017

Tu Để Làm Gì – Thích Nữ Hương Nhũ
Đánh giá