Bài pháp thoại Tu Giữa Đời Thường do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đại Thừa Viện, Hàn quốc buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá