Bài thuyết pháp Tu Học Nơi Đất Khách được TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Thông Độ Tự, Hàn Quốc buổi chia sẻ phật pháp

Đánh giá