Bài thuyết pháp “Tu Là Cội Phúc” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Khánh Quang (Cần Thơ) ngày 03/08/2008 (03/07/Mậu Tý)

Download MP3

Tu Là Cội Phúc – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 vote[s]