Bài giảng Tu Là Giác Ngộ Khổ Đau được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần 3 tại chùa Long Thành (Vĩnh Long) năm 2005 (Ất Dậu)

Nếu cuộc đời chỉ toàn an vui và hạnh phúc thì có lẽ đạo Phật đã không ra đời. Trong một kiếp người gặp vô vàn khổ đau mà không sao đếm hết được, có những nỗi đau không thể vượt qua, có những nỗi đau giằng xé tâm hồn. Và lời dạy của đức Phật giúp chúng ta ngộ ra điều đó.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Tu Là Giác Ngộ Khổ Đau

Download MP3

Để hiểu rõ đau khổ

– Làm thế nào để chấp nhận đau khổ…

– Làm thế nào để thoát khỏi đau khổ…

– Làm thế nào để đau khổ không khởi sinh…

Vậy thì, đừng làm những gì gây ra đau khổ, như đừng tham luyến chẳng hạn; nếu không, đau khổ chẳng buông tha bạn đâu.

Thực ra, hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ dưới một hình thái tế nhị.

Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ nhưng bạn không thấy đó thôi.

Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời.

Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau.

Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi; khi đau khổ đến cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác lũ.

Khi đau khổ phát sinh, hãy ý thức rằng chẳng có ai nhận chịu đau khổ. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là của bạn thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an.

Người đau khổ sẽ nhân sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khổ, họ sẽ không quán sát và không có trí tuệ. Không trí tuệ thì không hiểu biết. Không hiểu biết sẽ không thoát khỏi khổ đau. Vậy thôi!

Thế nên phải nỗ lực và kiên trì hành thiền. Để rồi khi nhìn lại thế gian này sẽ không còn sợ hãi như trước nữa. Đức Phật thành đạo chính trong thế gian này chứ không phải ngoài thế gian này…

(Trích : CHẲNG CÓ AI CẢ _ Thiền Sư Ajahn Chah)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá