Bài pháp thoại Tu Là Trị Bệnh do thượng tọa Thích Phước Nghiêm thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 86 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-12-2017

Tu Là Trị Bệnh (KT86) – Thích Phước Nghiêm
5 (100%) 1 vote