Tu Mau Kẻo Trể (Phần 2-2) – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo Tràng Minh Tâm – Hoa Kỳ, ngày 22/08/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1491,Tu-mau-keo-tre-A-.tsph