Bài giảng “Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Cổ Lâm (Hoa Kỳ) ngày 09/11/2014 (17/9/Giáp Ngọ)

Download MP3

Có tu và không tu

Người có tu và người không tu có thể nói năng, hành xử và hoạt động tương tự nhau. Vậy đâu là sự khác biệt? Sự khác biệt ở chỗ:

Người có tu thường chánh niệm về hầu hết các hoạt động của thân và tâm trong sinh hoạt hằng ngày. Còn người không tu thì ít khi có chánh niệm.

Ngồi thiền, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, đọc kinh, trì chú…..là những hình thức của việc tu, chứ không phải là mục đích. Nếu chỉ làm những việc này như thói quen, làm trong vô thức, làm mà không chánh niệm tỉnh giác thì cũng như người không tu.

-st


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá