Bài pháp âm Tứ Niệm Xứ do ĐĐ giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong kì huân tu lần thứ 43

Tứ Niệm Xứ – Thích Thiện Thuận
3.5 (70%) 2 votes