Pháp thoại “Tu Tại Gia, Tu Chợ, Tu Chùa” do thượng tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Linh Ứng Tương Mai (Hà Nội), ngày 11-03-2017