Bài pháp thoại: Tu Tâm Vì Một Thế Giới An Bình do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi 86B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM ngày 27/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-tu-tam-vi-mot-the-gioi-an-binh/