Pháp âm Tu Tạo Công Đức Sống Đời An Vui do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 08/09/2018