Pháp thoại Tu thế nào được an lạc do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long) ngày 08/04/2019