Bài pháp thoại “Tu Theo Phật Có Khó Không” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 23/03/2013 (12/02/Quý Tỵ) tại chùa Liên Hoa (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Tu Theo Phật Có Khó Không – Thích Phước Tiến
3.5 (70%) 2 vote[s]