Bài pháp thoại Từ Tiềm Năng Đến Hiện Thực do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Cang, Hàn Quốc, ngày 08-04-2018

Từ Tiềm Năng Đến Hiện Thực – Thích Nhật Từ
Đánh giá