Bài pháp âm Tu Trong Bận Rộn do ĐĐ giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền, Sóc Trăng trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá