Bài giảng Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật do Đại Đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Pháp, ngày 03/11/2015 (nhằm ngày 22/09/Ất Mùi).

Sai lầm thật sự của chúng ta trong khi chùa là nơi phục vụ cho chúng sinh khổ đau, nhưng thử một người ác khi đến chùa, họ có thể chịu nổi dư luận, sự mỉa mai của chúng ta?. Vô tình chúng ta đã bỏ rơi những con người này và làm sai ý tưởng của Phật giáo.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật

Download MP3

Trong nhà thiền có kể câu chuyện:

Một người đệ tử đến gặp vị thầy mình, và thưa với ông rằng anh đã tu tập theo lời chỉ dạy, và đã buông xả hết mọi vướng mắc của mình. Vị thầy bảo anh hãy lại ngồi ngay thẳng trên một chiếc chiếu và ông sẽ đến thử. Người thiền sinh vâng lời đến ngồi xếp bằng ngay ngắn, trải những tà áo của mình trên mặt chiếu thật đẹp và trang nghiêm. Anh ngồi yên chuẩn bị chờ vị thầy sẽ đến thử thách mình.

Vị thầy sai một người thị giả làm bộ vô ý đi ngang qua, và mang đôi giày dơ dính bùn đạp lên trên áo dài đẹp của anh. Anh ta bực mình và gây người bạn :

“Tên kia đi đâu mà vô ý tứ quá vậy!”

Và vị thầy không cần phải thử anh thêm nữa.

Cái nhỏ nhất đôi khi lại là điều mình khó xả bỏ nhất, vì nó lại tàng chứa hết cả cái tôi của mình. Trong cuộc sống, nhiều khi điều đơn giản nhất lại là việc khó làm nhất, một lời tha thứ hay xin lỗi lại là lời khó nói nhất. Thiền sư Hakuin có bảo: “Ở chỗ cuối cùng, cửa lại đóng nghìn trùng.”

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá