Bài pháp âm “Tuổi Trẻ Vào Đời English Subtitle (The Youth Make Way In World)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu mùa hè lần 6 đợt 1 năm 2010 tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Đánh giá