Tương lai Phật giáo A – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 25-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1950,Tuong-lai-Phat-giao-B.tsph