Tưởng tri và trí tuệ – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 23-09-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2042,Tuong-tri-va-tri-tue.tsph