Tuyển tập bài tập Trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Nga

Nhà xuất bản Giáo Dục

Giọng đọc: Trí An và Tường Vi