Tỳ ni nhật dụng 02: Thực tập chuyển hóa bất tịnh – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 22-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6278,Ty-ni-nhat-dung-02-Thuc-tap-chuyen-hoa-bat-tinh.tsph

Tỳ ni nhật dụng 02: Thực tập chuyển hóa bất tịnh – Thích Nhật Từ
Đánh giá