Tỳ ni nhật dụng 03: Lên chùa lễ Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6279,Ty-ni-nhat-dung-03-Len-chua-le-Phat.tsph

Tỳ ni nhật dụng 03: Lên chùa lễ Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá