Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 23-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6280,Ty-ni-nhat-dung-04-an-com-trong-chanh-niem.tsph

Tỳ ni nhật dụng 04: Ăn cơm trong chánh niệm – Thích Nhật Từ
Đánh giá